Spring naar content

Voorkom tijdelijke sluiting, verbeter output, efficiency en slagvaardigheid

Leiderschap, stakeholdermanagement, crisismanagement, herstructureren

De opdracht

De opdrachtgever mist leiderschap en een goede samenwerking in de organisatie. Er zijn diverse langdurige overtredingen die de ‘licene to operate’ bedreigen en de veiligheidscultuur schiet tekort.

De cost coverage, efficiëntie en output zijn ver beneden doelstelling en moeten in lijn met het businessplan worden gebracht zodat volumegroei en expansie verzekerd zijn.

Sector/Markt
Maakindustrie (BRZO), chemie, sterke A-merken, B2B, SMCG

Organisatietype
Internationaal familiebedrijf, sales marketingorganisatie

Expertise
Leiderschap, stakeholdermanagement, crisismanagement, herstructureren

Functie
Site Director

Doorlooptijd
18 maanden o.b.v. tussentijdse verlening

De aanpak

De status, oorzaak en eisen met betrekking tot de overtredingen (BRZO en WABO) zijn in kaart gebracht. Een pragmatisch plan van aanpak is gemaakt. Het contact met de overheidsinstanties is proactief geactiveerd en verwachtingen en mogelijkheden op elkaar afgestemd.
De urgentie en de verwachtingen om de situatie op te lossen, zijn intern met alle betrokkenen besproken.
Er is een KPI dashboard en voortgangsrapportage opgesteld. De afdeling QESH is geherstructureerd. SOP’s en aanwezigheid van veiligheidskundigen op de vloer zijn geoptimaliseerd en veiligheidstrainingen naar het juiste niveau gebracht. Een investeringsplan gericht op gedragsverandering, middelen en materieel is gemaakt, goedgekeurd en conform plan uitgevoerd. Een managementteam is gevormd, een gezamenlijk jaarplan tot stand gekomen, waarbij veiligheid als centraal thema is verwerkt. Het management wordt door de interim manager ‘on the job’ gecoached m.b.t. leiderschap.

Uit de data en dagelijkse praktijk blijkt dat een herstructurering binnen de afdeling M&E nodig is. De nieuwe structuur zorgt voor een goede balans tussen pro- en reactief onderhoud en permanente beschikking over machines, materieel en technische ondersteuning gedurende de shifts. Het investeringsplan is gecomplementeerd en de benodigde investeringen zijn uitgevoerd en/of gepland.

Na verdere analyse blijkt de beschikbaarheid van aantal fte en netto beschikbare uren de grootste bottleneck om meer output te genereren. De afstemming tussen de verschillende afdelingen wordt verbeterd om meer efficiency te realiseren. Investeringen in teams en benodigd materieel, in zowel productie als het distributiecentrum, krijgen goedkeuring. Een workforceplanning wordt geïmplementeerd om een optimale afstemming op de marktvraag te realiseren. Op shopfloorniveau start een pilot met een celstructuur waarbij verantwoording laag in de organisatie is belegd. Gewerkt wordt o.b.v. van continious improvement/zelflerende (Lean 6Sigma) organisatie. Minder middenmanagement is nodig en de eindgebruiker (de specialist) krijgt de benodigde centrale rol.

SAP4HANNA blijkt na implementatie ook een remmende factor te zijn. Op basis van interactie met de eindgebruikers, is de inrichting van S4H sterk vereenvoudigd. Er is een faciliterend systeem tot stand gekomen dat een minimum aantal handelingen vereist en outputrapportages voor de eindgebruikers (operators) oplevert.

Het resultaat

De lasten onder dwangsom zijn opgeheven, het vertrouwen van de overheid is weer hersteld en veiligheid is een doorlopend en dagelijks thema. Medewerkers voelen zich veiliger. De output, efficiency en de gap in cost coverage zijn binnen de gestelde norm teruggebracht. Sap4HANA is nu een tool met meerwaarde, de outout is sterk verbeterd, de backlog is nihil en het werkplezier toegenomen. De onderlinge samenwerking is verbeterd. De persoonlijkheid en secure base leadership style van de interim manager zorgde voor daadkrachtig leiderschap en voorbeeldgedrag. Een organisatie met een stevig fundament is overgedragen aan de nieuwe directeur.

Weten wat mijn bijdrage voor jouw organisatie kan zijn?

Jouw uitdaging(-en) en de mogelijkheden bespreek ik graag met jou.

Kennismaken?

Resultaat bij een kop koffie

Jouw uitdaging(-en) en de mogelijkheden bespreek ik graag met jou.

Als je jouw gegevens invult, dan neem ik binnen 24 uur contact met jou op.

Liever direct contact?

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan