Spring naar content

Transformatie leiderschap, herpositionering van de formule, overname

Turnaround, leiderschap, integratie

De opdracht

De landelijk opererende retailorganisatie heeft veel concurrentie en de financiële resultaten lopen terug. De positionering is algemeen en ‘meer van hetzelfde’. De strategie met een sterke positionering op prijs zorgt voor een grillig verloop van klanten en creëert geen merkvoorkeur. Van belang is dat de consument een sterke voorkeur krijgt voor de opdrachtgever. Daarnaast moet de brand awareness omhoog en het marketingbudget omlaag. Schaalgrootte is van belang m.b.t. de inkoopkracht. Daarom wordt een concurrent overgenomen. Aan mij de uitdaging om naast de aanpak van het marketing en sales vraagstuk een substantiële bijdrage in een zorgvuldige integratie van de twee organisaties te zorgen.

Sector/Markt
B2C

Organisatietype
Nationaal familiebedrijf

Expertise
turnaround, leiderschap, integratie

Functie
Marketing management

Doorlooptijd
> 12 maanden

Mijn aanpak

Veel kwantitatieve marktdata is beschikbaar, kwalitatieve data ontbreekt. Daarom wordt een gedegen kwalitatief marktonderzoek uitgevoerd. Mede op basis van deze gegevens wordt de positionering aangepast en de winkelformule drastisch vernieuwd. In de marketingstrategie komen intrinsieke waarden in plaats van expressieve waarden centraal te staan en de menselijke factor krijgt een centrale rol in de uitvoering. Gezien de overwegend A-locaties wordt de winkel het medium.
Directief leiderschap maakt plaats voor faciliterend leiderschap en alle managers worden getraind op competenties en accountability. Beleid leggen we vast in manuals en wordt getraind. Lokale activiteiten worden gestimuleerd en ondersteund. Kostenbesparing realiseren we door een fijnmazigere benadering van de doelgroep, stevige inkoop en het in eigen beheer opzetten van een faciliterend en kostenbesparend ordersysteem voor ‘goods not for resale’.  M.b.t. de overname van de concurrent wordt er een actieve en sluitende communicatiestructuur opgezet waarbij iedereen doorlopend goed geïnformeerd wordt. Tevens organiseren directie en enkele MT-leden landelijke bijeenkomsten. De inkoopstrategie wordt aangepast

Het resultaat

De herpositionering slaat aan en de opdrachtgever krijgt een onderscheidende positie. De klantwaardering stijgt. De gemiddelde kassa transitiewaarde verhoogt. Voorraden nemen af en de marges nemen toe. Marketingactiviteiten worden naast landelijk, nu ook regionaal en lokaal opgestart en verder geïntensiveerd. Budgetten zijn sluitend. De managers krijgen autonomie met duidelijke meetbare doelstellingen. De omzet en het nettoresultaat stijgen. Continuïteit is geborgd.

Weten wat mijn bijdrage voor jouw organisatie kan zijn?

Jouw uitdaging(-en) en de mogelijkheden bespreek ik graag met jou.

Kennismaken?

Resultaat bij een kop koffie

Jouw uitdaging(-en) en de mogelijkheden bespreek ik graag met jou.

Als je jouw gegevens invult, dan neem ik binnen 24 uur contact met jou op.

Liever direct contact?

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan