Spring naar content

Realiseer een sterke kostprijsverlaging om klanten te behouden en groei te realiseren

Business development, sourcing

De opdracht

De opdrachtgever zoekt naar nieuwe productiemogelijkheden voor een strategisch assortiment zodat aan de huidige en toekomstige verwachtingen wordt voldaan. De huidige toeleverancier kan de vraag niet aan en wil niet investeren. De kostprijs moet sterk reduceren en nieuwe designs zijn nodig. De te gebruiken grondstof moet circulair zijn en de productiecapaciteit moet de sterk groei in volumes aan kunnen. Een verbeterde kostprijs betekent in plaats van een verloop van klanten, een potentiële groei in klanten en marktaandeel. Gevraagd wordt te onderzoeken of we de productie in huis moeten laten plaatsvinden, we een joint venture moeten aangaan of de volledige productie moeten uitbesteden. Realiseer vervolgens de passende oplossing.

Sector/Markt
Maakindustrie plastic consumer products, A-merk, B2B and B2C

Organisatietype
Familiebedrijf internationaal, sales&marketingorganisatie

Expertise
Business development, sourcing

Functie
Business development, adviseur van de board

Doorlooptijd 
7 Maanden

Mijn aanpak

De productcategorie heeft in de mix van goederen een grote impact op de transportkosten per eenheid product. De langdurige opbouw van dit seizoensassortiment neemt tevens hoge kosten voor transport, op- en overslag met zich mee. Het niet slagen van dit project heeft een enorme financiële impact. Key accounts zouden afhaken als de kostprijs niet daalt. Met als gevolg afname van marktaandeel en zichtbaarheid in de markt. Daarom zijn de complete supply chain en kosten per fase in de supply chain in kaart gebracht en volume-revenu simulaties gemaakt om de financiële en capaciteitsdoelen duidelijk te formuleren. Hiervoor is een business controller aan het project toegevoegd. Onderzocht zijn o.a. uitbreiding van de huidige fabriek en het DC voor productie, opslag en cross docking van deze productgroep. Een deel van de Europese markt van producenten en potentiële joint venture partners is in kaart gebracht en diverse gesprekken zijn gevoerd. Idem m.b.t. leveranciers van circulaire grondstof. Externe productie bleek de beste optie gezien de benodigde capaciteit bij een andere partner dan de huidige. 

Het resultaat

Uit een samenwerking tussen twee externe partijen is een joint venture ontstaan die op basis van investeringen aan de benodigde toekomstige vraag kon voldoen. Tevens zijn er leveranciers gevonden die de tonnage aan circulaire grondstoffen konden garanderen. De output per dag is sterk toegenomen met als gevolg een reductie van kostprijs per geproduceerd product evenals logistieke en opslagkosten.
Dit heeft geresulteerd in de benodigde kostprijsverlaging, een mooie groei in circulaire footprint, en een substantiële capaciteitsgroei en voorraadafname.

Weten wat mijn bijdrage voor jouw organisatie kan zijn?

Jouw uitdaging(-en) en de mogelijkheden bespreek ik graag met jou.

Kennismaken?

Resultaat bij een kop koffie

Jouw uitdaging(-en) en de mogelijkheden bespreek ik graag met jou.

Als je jouw gegevens invult, dan neem ik binnen 24 uur contact met jou op.

Liever direct contact?

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan