Spring naar content

Besluitvaardig, verbindend, strategisch, pragmatisch en sterk communicator

Change management, transitie en integratie

De opdracht

De organisatie is dé autoriteit en toonaangevend in haar discipline en kennispartner met betrekking tot duurzame oplossingen en relevante wetgeving. De groei van de organisatie is met name tot stand gekomen door overnames. De grootste divisie heeft onlangs een grote overname gerealiseerd en de directies en management teams van de verschillende overgenomen partijen zijn samengevoegd tot één. Voor de aansturing, harmonisering en structurering is een besluitvaardig en verbindend leider nodig.

De interim general manager legt de basis voor een succesvolle integratie van 3 bedrijven welke voorheen zeer actief met elkaar concurreerden. Voeg de vele magazijnen, kantoren en afdelingen samen en realiseer integrale samenwerking tussen de nieuwe teamleden. Zorg voor efficiencyslagen met behoudt/verbetering van marge. En geef invulling en realiseer de primaire verantwoordelijkheden behorende bij deze functie.

Prioriteiten hierbinnen zijn: het structureren van het commerciële en operations team. Realiseer rust&regelmaat in de divisie. Begeleid o.b.v. change management de ERP implementatie, migratie naar een nieuwe werkomgeving, de noodzakelijke verhuizingen en de samenvoeging van de organisaties en afdelingen. Draag zorg voor klantfocus. Je bent kwartiermaker voor de definitieve general manager en zorgt er voor dat hij/zij goed wordt ondersteunt en ingewerkt.

Sector/Markt
Groothandel, maakindustrie en retail, verpakkingen, sierteelt, B2B, internationaal, wereldwijd marktleider

Organisatietype
Nationaal (Koninklijk) familiebedrijf, internationale vestigingen (Europa, America’s, Azië en Africa)

Expertise
Leiderschap, change management, transitie, integratie, verbinder, sterk communicator, commercieel

Functie
General manager a.i. Horti divisie (>450 fte)

Doorlooptijd
12 maanden

Mijn aanpak

Na inventarisatie van de structuren van de verschillende entiteiten, de beschikbare cijfers en gesprekken met managers uit het hoger en middelmanagement bleek dat er 4 culturen, werkwijzen en gewoontes samengebracht moeten worden. Er waren veel onevenheden en losse eindjes die noodzakelijkerwijs direct opgelost moesten worden, waaronder ook noodzakelijke wijzigingen op sleutelposities. 
M.b.t. de noodzakelijke stuurdata is een divisie KPI dashboard en een integraal en online rapportagesysteem voor alle commercianten en managers opgezet. Op basis hiervan wordt er gestuurd op data i.p.v. op gevoel.

Veel aandacht is besteed aan het elimineren van obstakels waar diverse managers en medewerkers tegen aan liepen. Een interne communicatiestructuur is geactiveerd. Periodieke en transparante communicatie met alle medewerkers is tot stand gebracht zodat de status quo, ontwikkelingen en verwachtingen om met elkaar op dezelfde wijze naar 1 gezamenlijk doel te werken duidelijk zijn. Op basis van tweerichtingsverkeer, zowel collectief als op team-/afdelingsniveau. De onderlinge samenwerking werd geoptimaliseerd en met groepsmanagement geïntensiveerd. Een bottom up divisiebudget is in samenwerking met alle betrokkenen tot stand gebracht en het budget en de plannen zijn in verschillende sessies met alle medewerkers gecommuniceerd.
Met het managementteam is een degelijke en realistische divisiestrategie ontwikkelt, ter versterking van de over all groei- en groepsstrategie en verdere integratie.

De voorgenomen nieuwe commerciële organisatiestructuur is direct on hold gezet en na de komst van een nieuwe commerciële directeur is de commerciële organisatie versneld geherstructureerd m.b.t. focus, de onderlinge samenwerking tussen de verschillende commerciële afdelingen en de te herstellen “weeffouten”. De rebranding van 3 entiteiten naar 1 sterk merk is gestart en de marketingactiviteiten zijn geïntensiveerd.

De organisatiestructuur is gewijzigd, de business is in de lead gezet en in balans gebracht. En een pragmatische matrixstructuur is opgezet om meer daadkracht, samenwerking en marktkansen te realiseren. Daarnaast zijn vacatures op divisieniveau vervuld, waardoor verdere autonomie, beslissingsbevoegdheid en slagkracht is vergroot.

 

Het resultaat

Er is duidelijkheid waar we naar toe gaan, hoe we dat gaan doen en wat er verwacht wordt. Het vertrouwen van de medewerkers in de organisatie, het toekomstperspectief en het leiderschap van de divisie is hersteld. Historisch stevige concurrenten werken nu als collega’s samen om met elkaar onder 1 merknaam de gezamenlijke doelen te verwezenlijken. Er is een goed werkklimaat, de verhuizingen zijn nagenoeg achter de rug en de go live datum voor het nieuwe ERP pakket is definitief. Het integratieproces verloopt binnen verschillende disciplines voorspoedig, w.o. onderlinge samenwerking, huisvesting, branding, harmonisatie arbeidsvoorwaarden, assortimentsrationalisatie, migratie werkomgeving, ERP, cultuur, harmonisatie van diverse bedrijfsprocessen.
Ondanks een tevreden positief financieel resultaat, is het lager dan verwacht. Dit als gevolg van de acuut ontstane energiecrisis met directe impact en een zeer sterke afname van de vraag en marktvolume. De basis is gelegd om dit in de nabije toekomst te herstellen.

Weten wat mijn bijdrage voor jouw organisatie kan zijn?

Jouw uitdaging(-en) en de mogelijkheden bespreek ik graag met jou.

Kennismaken?

Resultaat bij een kop koffie

Jouw uitdaging(-en) en de mogelijkheden bespreek ik graag met jou.

Als je jouw gegevens invult, dan neem ik binnen 24 uur contact met jou op.

Liever direct contact?

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan