Spring naar content

Ik realiseer wat jouw organisatie nodig heeft!

Blijven jouw resultaten achter en is er dringend behoefte aan verbetering en structuur? Sta jij aan de vooravond van een turnaround, integratie of reorganisatie?

Is doortastend, daadkrachtig leiderschap en rust in jouw organisatie nodig?

Ik breng dit door de urgentie, visie en verwachtingen scherp te stellen, meetbare resultaatgerichte acties uit te zetten en mensen hiervoor enthousiast te maken.

Op basis van besluitvaardig leiderschap, een duidelijk vooruitzicht en met oog voor zowel de menselijke als zakelijke aspecten. Van de eerste kennismaking tot gedegen implementatie. Ook wanneer tijdelijke overbrugging nodig is.

Weten hoe dit op korte termijn voor jouw organisatie kan bijdragen?
Ik ben benieuwd naar jouw uitdagingen.

w

“Ik ben continu actief op zoek naar wat ik nog niet weet. Ik stel vragen en luister goed, zodat jouw organisatie elke dag succesvoller wordt!”

Bitmap + Ellipse 1 Mask

Als je iets wil dan zorg je ervoor dat je dit realiseert

Wildöer komt voort uit de combinatie van ‘willen’ en ‘doen’: als jij iets wil dan zorg je er voor dat je dit realiseert. Resultancy staat voor de samenstelling van “consultancy”en ”resultaat”: na de analyse zorg ik er voor dat wat er nodig is ook gerealiseerd wordt”.

Ik breng dit door de urgentie, visie en verwachtingen scherp te stellen, meetbare resultaatgerichte acties uit te zetten en jouw medewerkers  hiervoor enthousiast te maken. Op basis van besluitvaardig leiderschap, een duidelijk vooruitzicht en met oog voor zowel de menselijke als zakelijke aspecten. Van de eerste kennismaking tot gedegen implementatie. Ook wanneer tijdelijke overbrugging nodig is. Hoe ik dit doe?

Resultaat vanuit drive & teamwork

Ik ben gedreven om samen met het team jouw organisatie beter te maken. Continu werken aan een hogere klant- en medewerkerstevredenheid en top- en bottomline resultaten.

Resultaat door oprechte interesse & actief luisteren & coachen

Door het positieve in de mens als uitgangspunt te nemen, actief te luisteren, vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven spreek ik ongekend potentieel. Ik stel vragen en dring tot de kern door om bij te sturen op gedrag en motivatie. Aangevuld met oprechte interesse en het ondersteunen en coachen van teamleden, verbeter ik medewerkers, teams en organisaties.

Resultaat door knowhow & ervaring

Ik breng brede kennis en ervaring mee opgedaan in uiteenlopende sectoren, organisaties en culturen. Nationaal en internationaal, van familiebedrijf tot beursgenoteerd.

 

Ik doe dit door:

Een duidelijke stip op de horizon te schetsen en jouw team daarvoor te enthousiasmeren
Verwachtingen, resultaten en impact helder te communiceren
Complexe zaken eenvoudig en inzichtelijk te maken zodat iedereen het begrijpt
Jouw team actief in het verbeterproces te betrekken, te motiveren en rust te creëren.
Visie en een pragmatische hands-on aanpak
Neem contact op

Mijn expertise voor jouw organisatie

Mijn brede allround expertise en ervaring opgedaan in een diversiteit aan organisaties, sectoren, markten en managementrollen, pas ik graag in jouw organisatie toe.

Overbruggingsmanagement

Je hebt tijdelijke vervanging nodig van jouw algemeen directeur, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, ontslag, een langduriger wervingsproces dan verwacht. Of, gezien de enorme piek in drukte, is extra ondersteuning meer dan gewenst om jouw groei in goede banen te leiden.

Resultaatverbetering

Jouw financiële, commerciële en/of operationele resultaten blijven achter, doortastendheid is nodig. Meetbaar resultaatgericht werken en continue verbeteren noodzakelijk.

Change-verbetermanagement

Change-verbetermanagement De grip op jouw organisatie laat te wensen over, de financiële resultaten staan onder druk, jouw organisatie is niet in control. Ingrijpen en herstructureren is noodzakelijk. Mogelijke sluiting moet worden voorkomen.

Turn-around en crisismanagement

Het directie- en/of managementteam in jouw organisatie heeft sturing, daadkracht en visie nodig. Realisatie van de strategie is een must. De grip is verloren, structuur noodzakelijk. Een herstructurering of reorganisatie behoort tot de oplossingen.

Overname & integratie

Je gaat jouw organisatie verkopen of uitbreiden met een overname. Jij  en jouw team hebben hun handen vol. Voor de voorbereiding, begeleiding, integratie en/of harmonisatie zoekt je tijdelijke ondersteuning.

Strategische projecten

Jouw strategie moet herzien worden en je zoekt ondersteuning om de juiste koers te vinden en/of klankbord om tot de juiste strategie te komen. Je wilt een nieuwe business starten of alle voorbereidingen treffen, de haalbaarheid moet worden verkend.

I will Do!-model ©

i will do model circle - 290622

Bron: Wildöer Resultancy ©

De basis die ook
voor jou werkt

Jouw medewerkers maken het verschil. Of niet…
Een duidelijke visie, smart&smooth doelstellingen, heldere communicatie en daadkrachtig leiderschap zijn belangrijk voor succes. De juiste houding en gedrag van jouw mensen zijn echter bepalend.

Uiteraard is iedere organisatie en iedere situatie anders. Het I will Do!-model werkt echter altijd, in elke organisatie. Ook in jouw organisatie!

Tijdens een kennismakingsgesprek bespreek ik met jou graag hoe

Neem contact op

Mijn ervaring om met jou te delen

In control komen, structureren en duidelijkheid noodzakelijk

Reorganisatie, change management, coaching en advies

Besluitvaardig, verbindend, strategisch, pragmatisch en sterk communicator

Change management, transitie en integratie

Voorkom tijdelijke sluiting, verbeter output, efficiency en slagvaardigheid

Leiderschap, stakeholdermanagement, crisismanagement, herstructureren

Transitie noodzakelijk, zeker na instorten van de economie

Business development, leiderschap, turnaround

Realiseer een goede basis voor groei o.b.v. leiderschap, besluitvaardigheid, integratie.

Leiderschap, integratie, harmonisatie, business development

Realiseer een sterke kostprijsverlaging om klanten te behouden en groei te realiseren

Business development, sourcing

Realiseer een rendabele organisatie. Het alternatief is sluiting.

Turnaround, herstructureren, leiderschap, business development

Zorg voor daadkrachtig leiderschap, herstructureer en verkoop de organisatie

Turnaround, herstructureren, leiderschap, business development

Integreer de organisatie en waarborg de continuïteit

Integratie, leiderschap, business development

Winstgroei noodzakelijk om verdere afslanking te voorkomen

Leiderschap, transitie, business development

Transformatie leiderschap, herpositionering van de formule, overname

Turnaround, leiderschap, integratie

Hier jouw succes?

Weten wat mijn bijdrage voor jouw organisatie kan zijn?

Wat anderen zeggen | Referenties

Resultaat bij een kop koffie

Jouw uitdaging(-en) en de mogelijkheden bespreek ik graag met jou.

Als je jouw gegevens invult, dan neem ik binnen 24 uur contact met jou op.

Liever direct contact?

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan